Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (Σ.Κ.Φ.)

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου, δωρεάν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 

  • την ψυχολογική υποστήριξη σε περιστασιακές δυσκολίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά και προσωπικά προβλήματα και/ή προβλήματα προσαρμογής, 
  • την στήριξη των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες.

 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών λειτουργεί ανεξάρτητα από τις Σχολές και τα Tμήματα και διασφαλίζει το απόρρητο των συναντήσεων με τους φοιτητές. 

Περισσότερα

 

 

Διακάτου Αναστασία

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλ: 2810 394885

Fax:

Email diacatou@edu.uoc.gr

 

Αρχοντάκη Αριάδνη  

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλ: 2810 394880

Fax:

Email ariana@uoc.gr

 

Καπελλάκη Ουρανία 

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Ψυχολόγων)

Τηλ: 2810 394886

Fax:

Email kapellaki@edu.uoc.gr