Γραμματεία Συμβουλίου

Αντικείμενο της Γραμματείας Συμβουλίου είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου 

 

 

Σεβαστάκη Πελαγία

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο : 2810 545227

Fax: 2810-545212

Email: psevas@rector.uoc.gr  


Ειρήνη Καλαϊτζάκη,

(Μόνιμη Υπάλληλος - Κλάδος ΔΕ  Διοικητικού-Λογιστικού)

Tηλ:  2810 393505, 

Fax: 2810 393501

e-mail: rena@csd.uoc.gr

 

 

E-mail Γραμματείας: symv_gram@admin.uoc.gr