Αντιπρυτάνεις

 

 

Παναγιώτης Τσακαλίδης του Χρήστου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης

Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 

Παναγιώτης Τσακαλίδης βιογραφικό

vrec-fin@uoc.gr

 

 

Ιωάννης Καρακάσης του Βασιλείου

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Ιωάννης Καρακάσης βιογραφικό

vrec-aca@uoc.gr

 

 

Κωνσταντίνος Σπανουδάκης του Λεωνίδα

Αντιπρύτανης Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας   

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 

Κωνσταντίνος Σπανουδάκης βιογραφικό

vrec-students@uoc.gr