Διευθύνση σχεδιασμού και προγραμματισμού

 

Αντικείμενο της διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την οργάνωση όλων των υπηρεσιών του ιδρύματος.

 

Αποτελείται από τα Τμήματα:


Τμήμα Σχεδιασμού και Οργάνωσης

Το αντικείμενο του Τμήματος είναι η υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις επιμέρους αρμόδιες υπηρεσίες και τους λοιπούς φορείς για την κατάρτιση προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του ιδρύματος.

 

Τμήμα Στατιστικής και Μελετών

Το αντικείμενο του Τμήματος είναι η συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους φοιτητές, το πάσης φύσεως προσωπικό, τα οικονομικά μεγέθη, τον εξοπλισμό, τα ερευνητικά προγράμματα του ιδρύματος, τη συγκρότηση και την ενημέρωση αρχείου στατιστικών στοιχείων.

 

Υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα

Οι υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα από τη Δ/νση αφορούν στη διεκπεραίωση κυρίως νέων αντικειμένων τα οποία αφορούν σε νέα δεδομένα και ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ( θεσμικές και άλλες).

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Επιμέλεια της συμμετοχής του Π.Κ. σε υπηρεσίες διεθνούς κατάταξης Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως π.χ. Thomson  Reuters, QS Ranking, Shanghai GRUP.
  • Συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους φοιτητές, το πάσης φύσεως προσωπικό, τα οικονομικά μεγέθη, τον εξοπλισμό, τα ερευνητικά προγράμματα του ιδρύματος. Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος (συντονισμός των διαδικασιών για την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών τμημάτων και των υπηρεσιών του ιδρύματος).
  • Συντονισμός  ενεργειών που αφορούν «οριζόντια» τις υπηρεσίες του Ιδρύματος όπως π.χ. πρόγραμμα «διαύγεια», εκπαίδευση προσωπικού διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών, έργο/α αναδιοργάνωσης διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών, ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

 


 

Προσωπικό Ηρακλείου


 

Μιχελιδάκη Εύα, Προϊσταμένη

Μόνιμη υπάλληλος/Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393 376 

Fax: 2810 393374

e-mail: eva.michelidaki@uoc.gr

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Καρκανάκη Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393378

Fax: 2810 393374

e-mail: eleni.karkanaki@uoc.gr

 

Codrington Caroline

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393179

Fax: 2810 393374

e-mail:caroline.codrington@uoc.gr

 

Κωνσταντέλη Αντωνία

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393377

Fax: 2810 393374

e-mail: antonia.konstanteli@uoc.gr

 

Λογαριαστάκης Γεώργιος

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού)

Τηλέφωνο: 2810 393375

Fax: 2810 393374

e-mail:giorgos.logariastakis@uoc.gr

 


 

Προσωπικό Ρεθύμνου

 

Τμήμα Σχεδιασμού και Οργάνωσης

 

Ειρήνη Δαφέρμου, Προϊσταμένη

(Μόνιμη υπάλληλος/Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310 77901

Φαξ: 

e-mail: dafermoy@admin.uoc.gr