Έντυπα Β' Προσωπικού

Διαδικασία χορήγησης αδείας

 

 

Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής αδείας


 

Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης - πιστοποιητικού


  • Αίτηση υπαλλήλου

 

Διαδικασία χορήγησης επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών


  • Αίτηση υπαλλήλου
  • Βεβαίωση προϊσταμένου του υπαλλήλου, ότι το αντικείμενο εργασίας του είναι συναφές με το αντικείμενο μεταπτυχιακού-διδακτορικού του διπλώματός του.
  • Εισαγωγή του θέματος στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου για λήψη απόφασης.
  • Πράξη χορήγησης από το Τμήμα Β΄ Προσωπικού.

 

Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου


  • Αίτηση υπαλλήλου.
  • Βεβαίωση προϊσταμένου του υπαλλήλου, ότι η εργασία του δεν θα παρακωλύει τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας του.
  • Εισαγωγή του θέματος στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου για λήψη απόφασης.
  • Πράξη χορήγησης από το Τμήμα Β΄ Προσωπικού.

 

Εφαρμογή αδειών προσωπικού

 

Για να συνδεθείτε στο σύστημα και να δείτε τις άδειες σας, επιλέξτε εδώ.