Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

 

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Eπαίδευσης και Έρευνας , σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Δ. 358, ΦΕΚ 240/29-10-1998), είναι η διοικητική υποστήριξη των ακαδημαϊκών θεμάτων για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

 

Α. Τμήμα Σπουδών (Ρέθυμνο)

Β. Τμήμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας (Ρέθυμνο)

Γ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας (Ηράκλειο)

 


 

Προσωπικό Ρεθύμνου


ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Mαρία Γιαννούλη, Προϊσταμένη

(Μόνιμη Υπάλληλος/Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310 77947, 7729

Φαξ: 28310 77738

e-mail: maria@admin.uoc.gr

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Τζανταρολάκη Ιωάννα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΠΕ/Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77978

Φαξ: 28310 77738

e-mail: tzantarolaki@admin.uoc.gr

 

 


 

Προσωπικό Ηρακλείου

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Βουλγαράκη Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 394899

Φαξ:

Email mvoulgaraki@uoc.gr