Σύνθεση - Αρμοδιότητες

Ο θεσμός των Συμβουλίων θεσπίστηκε με τον Νόμο 4009/11, ακολουθώντας τα πρότυπα που ισχύουν στα κρατικά, πολιτειακά και μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ο Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Brown των Η.Π.Α  κ. Κωνσταντίνος Δαφέρμος και Αναπληρώτρια Προέδρου είναι η Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Βιολογίας με ειδίκευση σε θέματα θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήματος Βιολογίας,  Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κα Μαρουδιώ Κεντούρη.

 

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος, μετά τις τροποποιήσεις της  υπ’ αριθμόν Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 (ΦΕΚ 37/1-2-13 τ. Υ.Ο.Δ..Δ., ΑΔΑ: ΒΕΥΤ9-Υ6Β) διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, & Πολιτισμού με την υπ’ αριθμόν Φ.120.61/25/119519/Β2 ( ΦΕΚ 500/14-8-14 τ.ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και της με αριθμό 49528/Ζ1/23-3-2016 ( ΦΕΚ165/29-03-2016 τ. Υ.Ο.Δ..Δ., ΑΔΑ: Ω5ΥΩ4653ΠΣ-ΜΧΔ) διαπιστωτικής πράξης της Αναπλ. Υπουργού Παδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, περί της συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατόπιν της παραίτησης των κκ Χρήστου Λιονή, Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Σπυρίδωνα Αρταβάνη −Τσάκωνα, Καθηγητή Βιολογίας του Κυττάρου στο Πανεπιστήμιο Harvard των Η.Π.Α. και Καθηγητή Βιολογίας της Γενετικής του College de France,  από τη θέση του εσωτερικού και εξωτερικού  μέλους αντίστοιχα του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΘΕΡΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

2.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ*, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή
* Το Συμβούλιο κατά την 23η συνεδρίασή του στις 29/09/2016 αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την παραίτηση του κ. Αλέξιου Καλοκαιρινού, λόγω της ανάληψης των καθηκόντων του ως Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης από 01/09/2016. Αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης ανασυγκρότησης.

3.

ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

4.

ΚΕΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΟΥΔΙΩ, Αναπληρώτρια Πρόεδρος Συμβουλίου, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Βιολογίας με ειδίκευση σε θέματα θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

5.

ΚΥΛΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**,  Καθηγητής Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

** Το Συμβούλιο κατά την 23η συνεδρίασή του στις 29/09/2016 διαπίστωσε ότι  ο κ. Νικόλαος Κυλάφης  αποχώρησε αυτοδικαίως από την υπηρεσία στις 31 Αυγούστου 2016 λόγω συνταξιοδότησης. Αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης ανασυγκρότησης.

6.

ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ,  Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

7.

ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε, Σχολή Επιστημών Αγωγής

 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ


1.

ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας της Ανάπτυξης & Μέσης Ανατολής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Καϊρου (Αίγυπτος)

2.

ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  Πρόεδρος του Συμβουλίου, Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Brown των Η.Π.Α

3.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής της Ecole Normale Superieure, Παρίσι

4.

ΜΟΛΧΟ ΑΝΤΩΝΗΣ,  Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Brown των Η.Π.Α. και Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου που εδρεύει στη Φλωρεντία

5.

ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκη

 

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι στρατηγικού και εποπτικού χαρακτήρα, και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του, την ανάληψη πρωτοβουλιών εξωστρέφειας καθώς και τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία. Τέλος, βασική μέριμνα του Συμβουλίου είναι η διασφάλιση της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της αυτοτέλειας και της αυτοδιοίκησης.

 

Το ΣΙ  σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου αποτελεί ένα από τα τρία όργανα του Ιδρύματος. Επομένως θεωρεί αναγκαία και αυτονόητη την συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ώστε να τεθούν, από κοινού, οι στόχοι για το Ίδρυμα και να καταστρωθεί η στρατηγική για την επίτευξή τους.

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ιστοσελίδα του Συμβουλίου http://council.dev.edu.uoc.gr

 

 

Εκθέσεις Πεπραγμένων Συμβουλίου Ιδρύματος

 

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από: