Έντυπα Δημοσίων Σχέσεων

1) Έντυπο αίτησης οργάνωσης τελετής-εκδήλωσης 

 

2) Αίτηση για προμήθεια υλικού από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

 

 

3) Επίσκεψη  στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Οποιοσδήποτε   (π.χ. σχολεία, σύλλογοι,  κ.λπ.) επιθυμεί να επισκεφτεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα πρέπει να συμπληρώσει την αντίστοιχη παρακάτω αίτηση:

 

Ρέθυμνο

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο, κ. Μαρία Παπαδάκη  (τηλ: 28310-77965, τηλ: 28310-77920 και e-mail: publicrel@admin.uoc.gr)

 

Ηράκλειο

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων στο Ηράκλειο, κ. Παναγιώτα Διαμάντη  (τηλ: 2810-393229, και e-mail: diamanti@admin.uoc.gr