ΕΥΔΟΞΟΣ

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

 

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει: 


(α) Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα
(β) Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και
(γ) Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων

 

Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται στη διεύθυνση http://www.eudoxus.gr.

 

Πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς των χρηστών (username και password) θα ζητήσετε από τη γραμματεία του Τμήματός σας.