Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Αντικείμενο της διεύθυνσης είναι η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Πανεπιστημίου, όπως τα θέματα προϋπολογισμού, μισθοδοσίας, διαχείρισης δαπανών, προμηθειών και περιουσίας.

 

Η διεύθυνση διαρθρώνεται στα τμήματα:

 

1)      Προϋπολογισμού

2)      Μισθοδοσίας

3)      Λογιστηρίου

4)      Προμηθειών

5)      Περιουσίας

6)      Ταμείου

 

Μπαραδάκη Αθηνά, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Περιουσίας

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κλάδος ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77926

Φαξ: 28310 77935

e-mail: athina@admin.uoc.gr

 

 

 

Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

 

Η Υποδιεύθυνση στηρίζει την αντίστοιχη διεύθυνση της κεντρικής διοίκησης στο Ηράκλειο, διαρθρώνεται στα ίδια Τμήματα με αυτά της Διεύθυνσης, εκτός του Τμήματος Προϋπολογισμού, και ασκούν τις ίδιες αρμοδιότητες.


Στιβακτάκη Ασπασία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τηλέφωνο: 2810 393141

Φαξ: 2810 393149, 393408,

e-mailastivakt@admin.uoc.gr