Φωνητική πύλη

Η εφαρμογή βασίζεται στην τεχνολογία του Computer Telephony Integration (CTI) η οποία αποτελείται από μία σειρά άλλων τεχνολογιών που επιτρέπουν στους χρήστες να αποθηκεύουν, ανακτούν και να διαχειρίζονται πληροφορίες βάσεων δεδομένων μέσω του τηλεφωνικού δικτύου.

 

Το σύστημα έχει την δυνατότητα αναγνώρισης και κατανόησης της ομιλίας, μπορεί να διαχειριστεί σύνθετες συναλλαγές και να προσφέρει υπηρεσίες όλο το 24ωρο. Οι φοιτητές μπορούν μέσω τονικής τηλεφωνικής συσκευής να καλούν στα τηλέφωνα 2810-394444 ή 28310-77777 του Ιδρύματος και να συνδέονται σε αυτοματοποιημένο σύστημα υπολογιστή όπου τους παρέχονται όλες οι υπηρεσίες της γραμματείας, όπως ανακοίνωση βαθμολογιών, προγράμματος εξετάσεων, εβδομαδιαίου προγράμματος παραδόσεων, υποβολή αίτησης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, κλπ.

 

Με το σύστημα αυτό αποσυμφορρείται η Γραμματεία από τις ουρές που δημιουργούνται (ιδιαίτερα σε περίοδο δηλώσεων μαθημάτων) και αναβαθμίζεται η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους φοιτητές.