Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας,  υποστηρίζει το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας στις Βούτες Ηρακλείου, το Γραφείο Στέγασης και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών της Φοιτητικής Κατοικίας Κνωσού και το Φοιτητικό Κέντρο στις Βούτες για τους φοιτητές των σχολών Ηρακλείου. Μέσα από αυτές τις δομές  υποστηρίζει και προωθεί δράσεις στήριξης των φοιτητών μέσω κοινωνικών παροχών (δωρεάν σίτιση και δωρεάν στέγαση, κοινωνικά επιδόματα κτλ.) καθώς και δράσεις για την πνευματική καλλιέργεια και την προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών, ενώ τους βοηθάει να διερευνήσουν αλλά και να βιώσουν τις διαφορετικές πτυχές της φοιτητικής ζωής. Σκοπός μας είναι ο συντονισμός και η υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και σωστής ενημέρωσης σχετικά με θέματα φοιτητικής ζωής, που συνδέονται κυρίως με τις παροχές σίτισης, στέγασης υγειονομικής περίθαλψης, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παράλληλα βοηθάμε και στηρίζουμε δράσεις για την καλλιτεχνική έκφραση των φοιτητών μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους σε πολιτιστικές και κοινωνικές φοιτητικές ομάδες. Νοιαζόμαστε για τους φοιτητές μας, τις σπουδές τους, την κοινωνική τους ανάπτυξη, την προσωπική τους ευημερία, το μέλλον τους και θέλουμε να τους βοηθήσουμε να απολαύσουν το διάστημα της φοίτησης τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σαν μια υπέροχη εμπειρία ζωής.

 

 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου

Τηλ.: 2810 394899, Fax:  2810 394879

e-mail: f.merimna-her@admin.uoc.gr  http://www.merimna.uoc.gr

 

Γραφείο Στέγασης Φοιτητικών Κατοικιών  (Φ.Κ.) Κνωσού

Τηλ.: 2810 394896, Fax:  2810 394879

 e-mail: knossos.housing@uoc.gr

 

 

Βουλγαράκη Μαρία, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλ: 2810 394899

Fax:

Email mvoulgaraki@uoc.gr

 

Ζωάκης Παντελής

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλ: 2810 393162

Fax:

Email zoakis@admin.uoc.gr

 

Λιαδάκη Ιωάννα

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλ: 2810 394883

Fax:

Email liadaki@edu.uoc.gr

 

Σαλούστρου Μαρία

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλ: 2810 394890

Fax:

Email saloystroy@admin.uoc.gr

 

Τσιμπινός Γεώργιος

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Χημικών)

Τηλ: 2810 394888, 393449

Fax:

Email tsimpinos@med.uoc.gr