Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου.

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 17:00 και για την χορήγηση της κάρτα μέλους απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α. βεβαίωση από ιατρό της ειδικότητας γενικής ιατρικής, ο οποίος θα βεβαιώνει ότι είστε υγιής στο να αθλείστε καθώς και ότι δεν έχετε κάποια δερματοπάθεια,  αν δεν βρείτε γενικό ιατρό τότε θα πρέπει να προσκομίσετε  βεβαίωση από παθολόγο και δερματολόγο,

 

β. δύο φωτογραφίες ταυτότητας (μπορείτε να προσκομίσετε εκτυπωμένες φωτογραφίες και από τον υπολογιστή σας).

 

γ. βεβαίωση σπουδών καθώς και τη φοιτητική ταυτότητα και τέλος

 

δ. αίτηση μέλους, η οποία συμπληρώνεται στο Γυμναστήριο.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο:  http://unisport.uoc.gr