Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Tο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997 με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζει τους/τις φοιτητές/-τριες και αποφοίτους στον προσανατολισμό και σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, αλλά και στη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, ανακοινώνοντας διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι υπηρεσίες που παρέχει στους/στις φοιτητές/-τριες και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κρήτης περιλαμβάνουν:

 

  • ενημέρωση για θέσεις εργασίας και σεμινάρια κατάρτισης
  • πληροφόρηση για υποτροφίες και μεταπτυχιακές σπουδές
  • συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού
  • συμβουλευτική επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών/-τριών και πτυχιούχων

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο http://www.dasta.uoc.gr/career/