Διοικητική Μέριμνα

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η ασφάλεια και φύλαξη των χώρων του ιδρύματος, η ευθύνη για τα οχήματα του Πανεπιστημίου και για τις μετακινήσεις των μελών του ιδρύματος με τα οχήματα αυτά (λεωφορεία κ.ά.), και η έκδοση και ανάρτηση στη "Διαύγεια" εντολών μετακίνησης των μελών του ιδρύματος και των επισκεπτών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

 

 


Προσωπικό Ρεθύμνου

 

Σπύρος Χατζηδάκης, Προϊστάμενος Τμήματος

Τηλ. 28310-77967

Fax. 28310-77968

e-mail: sxatz@admin.uoc.gr 

 

Μαρία Ακουμιανάκη, Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ. 28310-77918

Fax.: 228310-77968

e-mail. akoumianaki@admin.uoc.gr

 

Εμμανουήλ Λαγουδάκης, Φύλακας - Νυκτοφύλακας

Τηλ.: 28310 77730

 

Ιωάννης Πατραμάνης, Φύλακας - Νυκτοφύλακας

Τηλ. 28310 77730

 

Ελευθέριος Σπυριδάκης, Φύλακας

Τηλ. 28310 77730

 

Νικήστρατος Χαροκόπος, Φύλακας – Νυκτοφύλακας

Τηλ. 28310 77730

 

Γεώργιος Λίτινας, Φύλακας (ΙΔΟΧ) 

 

Γουλιέλμος Καούκι,  Φύλακας (ΙΔΟΧ)

 

Ιωσήφ Μαμαλάκης,  Φύλακας (ΙΔΟΧ)

Κωνσταντίνος Τζαγκαράκης, Φύλακας (ΙΔΟΧ)

 


 

Προσωπικό Ηρακλείου

 

 

Βούρου Στυλιανή, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393287

Fax: 2810 393181

email vouroust@edu.uoc.gr

 

Γιανναδάκη Αριστέα

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393185

Fax: 2810 393181

email agiannad@admin.uoc.gr

 


Φανουράκη Ευανθία

 (Μόνιμη υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Οδηγών)

Τηλέφωνο: 2810 393402

 

Γκογκόσης Γεώργιος

(Μόνιμος υπάλληλος – Κλάδος ΥΕ Επιμελητών)

Τηλέφωνο: 2810 394150

 

Δημητριάδης Παντελής

 (Μόνιμος υπάλληλος – Κλάδος ΥΕ Επιμελητών)

Τηλέφωνο: 2810 394150

 

Κοζορώνης Γεώργιος

 (Μόνιμος υπάλληλος – Κλάδος ΥΕ Επιμελητών)

Τηλέφωνο: 2810 394150

 

Μιχελάκη Σταυρούλα

 (Μόνιμη υπάλληλος – Κλάδος ΥΕ Επιμελητών)

Τηλέφωνο: 2810 393402

 

Χουδετσανάκη Αικατερίνη

 (Μόνιμη υπάλληλος – Κλάδος ΥΕ Επιμελητών)

Τηλέφωνο: 2810 393402

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 (Μόνιμος υπάλληλος – Κλάδος ΥΕ Επιμελητών)

Τηλέφωνο: 2810 394150

 

Πεχυνάκης Ιωάννης

 (Μόνιμος υπάλληλος – Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων)

Τηλέφωνο: 2810 394150 – 2810 393068

 

Ψυχογιουδάκης Ιωάννης

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Φυλάκων)

Τηλέφωνο:  2810 394150 – 2810 393068

 

Γενικό e-mail Ηρακλείου: protokol-her@admin.uoc.gr