Τμήμα Μισθοδοσίας

Αντικείμενο:


  1. Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας για τη μισθοδοσία του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο: μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού του ιδρύματος και τακτοποίηση των μισθολογικών μεταβολών του
  2. Η τήρηση μισθολογικού μητρώου και η χορήγηση ατομικών δελτίων μισθοδοσίας
  3. Η χορήγηση βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου
  4. Η αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων
  5. Η απόδοση των «υπέρ τρίτων» κρατήσεων και του Δημοσίου
  6. Η τήρηση των οικείων λογαριασμών, των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων

 

 

 

 


 

Προσωπικό Ρεθύμνου


Μουτάφης Νικόλαος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

(Μόνιμος Υπάλληλος/Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)  

Τηλέφωνο: 28310 77931

Φαξ: 28310 77960

e-mail: moutafis@admin.uoc.gr 

 

Μανουσάκη Χαρίκλεια

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/ Κατηγορία  ΠΕ Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)  

Τηλέφωνο: 28310 77897

Φαξ: 28310 77960

e-mail: manoysaki@admin.uoc.gr  

  

Ηράκλειο


Μακράκη Βασιλική, Προϊσταμένη

(ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, μόνιμη)

Τηλέφωνο: 2810 393138

Φαξ: 2810 393178

e-mail: makraki@admin.uoc.gr

 

 

Λαρεντζάκη Ελευθερία

(ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΙΔΑΧ)

Τηλέφωνο: 2810 393140

Φαξ: 2810 393178

e-mail: elarentz@admin.uoc.gr 

 

 

Σερεμέτης Ηλίας

(ΠΕ Πληροφορικής, ΙΔΑΧ)

Τηλέφωνο: 2810 393135

Φαξ: 2810 393178

e-mail: seremet@admin.uoc.gr