Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων

 

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι η προώθηση των διαδικασιών για τη σύνταξη, έκδοση, κοστολόγηση και διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων, των επιστη­μονικών δημοσιευμάτων και των δημοσιευμάτων της διοί­κησης.

 

Η διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α. Το Τμήμα Δημοσιευμάτων (Ρέθυμνο)

β. Το Τμήμα Τυπογραφείου (Ρέθυμνο)

γ. Το Τμήμα Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων (Ηράκλειο)

 

 


Προσωπικό Ρεθύμνου

 

 

Τμήμα Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων


Χατζηδάκης Σπυρίδων,   Προϊστάμενος

(Μόνιμος Υπάλληλος /Κλάδος ΔΕ, Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310 77929

Φαξ:

e-mail:  sxatz@admin.uoc.gr

 

 

 


Προσωπικό Ηρακλείου

 

 

Βισκαδουράκη Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλ: 2810 393183

Φαξ: 

e-mail: sviskad@edu.uoc.gr