Πρύτανης

rector@uoc.gr

 

Οδυσσέας Ζώρας

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα


Οδυσσέας Ζώρας, καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρικής Σχολής, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Directors) της European Society of Surgical Oncology (ESSO), πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας (ΕΕΧΟ), πρώην Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (2007-2011), συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε 100 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών, 1123 citations και 20 hindex (Scopus), εκδότης στο βιβλίο χειρουργικής ογκολογίας “Regional Oncotherapies”, συν-συγγραφέας σε Αμερικάνικο δίτομο σύγγραμμα Χειρουργικής Ανατομίας, συν-συγγραφέας στο βιβλίο Χειρουργικής του ΑΠΘ (εκδότης Ι. Κανέλλος), συν-συγγραφέας του ευρωπαϊκού συγγράμματος “Surgical Oncology” (εκδότες G. Poston και R. Audisio), συν-συγγραφέας στο βιβλίο “Surgery for pelvic malignancies” (εκδόσεις Broken Hill), επιμέλεια ελληνικής έκδοσης του

βιβλίου Ανατομικές Αρχές Χειρουργικής Ογκολογίας (εκδόσεις Παρισιάνου), εκδότης του περιοδικού Ελληνική Χειρουργική Ογκολογία (έως το 2013), Associate Editor στο περιοδικό European Journal of Surgical Oncology (EJSO) – επίσημο επιστημονικό περιοδικό της Ευρωπαικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, συν-πρόεδρος European Middle East Advisory Board του περιοδικού “Annals of Surgical Oncology” – επίσημο επιστημονικό περιοδικό της Αμερικάνικης

Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού “Annals of Surgical Oncology” στον τομέα “Bone and soft tissue sarcomas” μέχρι τον Μάιο 2012, Προσκεκλημένος ομιλητής σε περισσότερα από 260 εθνικά και διεθνή συνέδρια, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης 2003-2007 (2 θητείες, εκλεγμένος).