Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Ηράκλειο)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 240/29-10-1998 αντικείμενο του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  είναι η διεκπεραίωση των θεμάτων  που αναφέρονται στις Διεθνείς και Δημόσιες Σχέσεις του Πανεπιστημίου.


Όσον αφορά τις Διεθνείς Σχέσεις, είναι γενικά η  μέριμνα για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, η παρακολούθηση της υλοποίησης τους, η συγκέντρωση και η διανομή προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των κρατών της Ενωμένης Ευρώπης, η μέριμνα για την προβολή του ιδρύματος στο εξωτερικό και η μέριμνα για την υπογραφή συμβάσεων με ξένα Πανεπιστήμια.

 

Συγκεκριμένα ασχολείται με την κινητικότητα Φοιτητών Εrasmus, Εισερχομένων και Εξερχομένων, για Σπουδές (SMS) και Πρακτική άσκηση (SMP). Επίσης, με την κινητικότητα Διδακτικού και λοιπού Προσωπικού (πρόγραμμα Εrasmus). Υποστηρίζει διοικητικά και άλλα Προγράμματα Ανταλλαγής (π.χ. Vulcanus). Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές για το πρόγραμμα Erasmus συμπεριλαμβάνουν ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα συνεργαζόμενα με το Π.Κ. Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ενημερωτικές συναντήσεις, συμβουλευτική για την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, εγγραφή, διαμονή, έκδοση δικαιολογητικών για την κάλυψη σε ασφάλεια υγείας, καταγραφή βαθμολογίας και αναγνώριση μαθημάτων.

 

Το Τμήμα φροντίζει για τη διοργάνωση μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας τόσο κατά το χειμερινό, όσο και  κατά το εαρινό εξάμηνο, και προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.  

 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση του συνόλου των υποτροφιών του προγράμματος Erasmus (φοιτητών, ακαδημαϊκού και λοιπού προσωπικού). Συντονίζει την κατάρτιση της Αίτησης Χρηματοδότησης του επόμενου έτους, του ενδιάμεσου και του τελικού οικονομικού απολογισμού , και την αποστολή αυτών στο Ι.Κ.Υ. Τέλος, μεριμνά για την ομαλή εφαρμογή του ECTS από τα ακαδημαϊκά Τμήματα.

 

Όσον αφορά τις Δημόσιες Σχέσεις αντικείμενο είναι η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και η οργάνωση των δημοσιών σχέσεων καθώς και των πολιτιστικών εκδηλώσεων του πανεπιστημίου όπως:

  1. Τελετές αναγορεύσεων επίτιμων διδακτόρων και επίτιμων καθηγητών - διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τους χώρους της επιστήμης, της τέχνης, της κοινωνίας, της πολιτικής- σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος
  2. Τελετές εγκαινίων
  3. Τελετών ανάληψης καθηκόντων πρυτανικών αρχών  
  4. Συνόδους Πρυτάνεων
  5. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για εκλιπόντες καθηγητές του Πανεπιστημίου, που διακρίθηκαν για το επιστημονικό τους έργο και για τη γενικότερη κοινωνική τους προσφορά
  6. Τελετές για τα μέλη του Διδακτικού και Διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, που αποχωρούν κατ' έτος από το Ίδρυμα
  7. Εναρκτήριες τελετές συνεδρίων και επιστημονικών συμποσίων
  8. Τελετές προγραμματικών συμφωνιών με το Πανεπιστήμιο Κρήτης

9.  Τελετές έναρξης των Πανελλήνιων φοιτητικών Πρωταθλημάτων
10. Μουσικές εκδηλώσεις (κονσέρτα, ρεσιτάλ κ.λπ.)
11. Διαλέξεις και ομιλίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων και καθηγητών της Ελλάδος και του Εξωτερικού
12. Επίδοση Τιμητικών τίτλων και απονομή βραβείων
13. Χριστουγεννιάτικες εορτές, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, που απευθύνονται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας  κ.λπ.

 

Μεριμνά για την προβολή του έργου του Ιδρύματος δια του τύπου και των λοιπών μέσων ενημέρωσης, καθώς και για την παρακολούθηση του Τύπου (ημερήσιου και περιοδικού) και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν το Ίδρυμα, η επιμέλεια των ανακοινώσεων σε δημοσιεύματα, η μέριμνα για την διεξαγωγή τελετών, εορτών, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων, η οργάνωση τελετών για απονομή τίτλων επίτιμων καθηγητών, επίτιμων διδακτόρων και απονομή βραβείων.

 

Αναλαμβάνει τον συντονισμό  των  ξεναγήσεων για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να επισκεφθεί τα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο ( π.χ.  Οpen Day)  και  φροντίζει για την ενημέρωση του επισκέπτη με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκθέσεις παρουσιάζοντας την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος και σε διάφορες άλλες ημερίδες.

 

Διατηρεί φωτογραφικό αρχείο, ενημερώνει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για διάφορες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου (Συνέδρια, Σεμινάρια, Συμπόσια, Διαλέξεις, Αθλητικά δρώμενα κ.α.) και φροντίζει για την αποστολή Δελτίων Τύπου, ψηφισμάτων, ευχετήριων καρτών, καθώς και για προσκλήσεις που αφορούν εκδηλώσεις των Πρυτανικών Αρχών.

 

Ενημερώνει τους Κοσμήτορες, Πρόεδρους και Γραμματείες Τμημάτων για διάφορα θέματα όπως π.χ. τη χορήγηση αναμνηστικών διπλωμάτων, και τους χορηγεί υλικό για τις διάφορες δραστηριότητες τους.

 

Το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Ηρακλείου έχει επίσης την ευθύνη της κατάρτισης του τακτικού προϋπολογισμού του Τμήματος, τη Διαύγεια και τη συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας του.  

 

 

Εύη Κορτσιδάκη, Αναπλ. Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Ηράκλειο)

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 394797

Fax: 2810-394876 

E-mail: intreloff@med.uoc.gr

 

Σοφία Τουφεξή  

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393176

Fax: 2810-394876 

E-mail: toufex@admin.uoc.gr

 

Παναγιώτα Διαμάντη  (Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων στο Ηράκλειο)

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393229

Fax: 2810-393228 

E-mail: diamanti@admin.uoc.gr

 

Ειρήνη Ρογδάκη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 394890

Fax: 2810-394876 

E-mail: rogdaki@rector.uoc.gr

 

Ευγενία Σκουντάκη  

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο:  2810 394875

Fax: 2810-394876 

E-mail: skountaki@admin.uoc.gr

 

Μαίρη Αδαμάκη

(Επί συμβάσει Έργου )

Τηλέφωνο:  2810 394783

Fax: 2810-394876 

E-mail: adamaki@med.uoc.gr