Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων (Ρέθυμνο)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 240/29-10-1998 αντικείμενο του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων είναι : η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και η οργάνωση των δημοσίων σχέσεων, η τήρηση της εθιμοτυπίας (εθιμοτυπικές λίστες π.χ. Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων, Κυβέρνησης, Βουλευτές, Δημάρχους, ΜΜΕ κ.λπ.) καθώς και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης όπως :

 

 1. Τελετές αναγορεύσεων επίτιμων διδακτόρων και επίτιμων καθηγητών - διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τους χώρους της επιστήμης, της τέχνης, της κοινωνίας, της πολιτικής- σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος
 2. Τελετές αναγορεύσεων Ομότιμων Καθηγητών
 3. Τελετές εγκαινίων
 4. Τελετών ανάληψης καθηκόντων πρυτανικών αρχών  
 5. Συνόδους Πρυτάνεων
 6. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για εκλιπόντες καθηγητές του Πανεπιστημίου, που διακρίθηκαν για το επιστημονικό τους έργο και για τη γενικότερη κοινωνική τους προσφορά
 7. Τελετές για τα μέλη του Διδακτικού και Διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, που αποχωρούν κατ' έτος από το Ίδρυμα
 8. Εναρκτήριες τελετές συνεδρίων και επιστημονικών συμποσίων
 9. Τελετές προγραμματικών συμφωνιών με το Πανεπιστήμιο Κρήτης
 10. Τελετές έναρξης των Πανελλήνιων φοιτητικών Πρωταθλημάτων
 11. Μουσικές εκδηλώσεις (κονσέρτα, ρεσιτάλ κ.λπ.)
 12. Διαλέξεις και ομιλίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων και καθηγητών της Ελλάδος και του Εξωτερικού
 13. Επίδοση Τιμητικών τίτλων και απονομή βραβείων
 14. Χριστουγεννιάτικες εορτές, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, που απευθύνονται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας  κ.λπ.

 

Επίσης,  το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων μεριμνά για την προβολή του έργου του Ιδρύματος δια του τύπου και των λοιπών μέσων ενημέρωσης, για την παρακολούθηση του Τύπου (ημερήσιου και περιοδικού) και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν το Ίδρυμα. Η ενημέρωση της κοινωνίας επιτυγχάνεται με την αποστολή δελτίων Τύπου και μέσω συνεντεύξεων Τύπου.

 

Συμμετέχει α)  σε εκπαιδευτικές εκθέσεις παρουσιάζοντας την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος και  παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων, τα μεταπτυχιακά του προγράμματα, τις επαγγελματικές προοπτικές για τους αποφοίτους και άλλες πληροφορίες. Συγχρόνως  προβάλλει το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα β) σε διάφορες άλλες ημερίδες και διημερίδες (όπως τη Διημερίδα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, που διεξάγεται κάθε χρόνο).

 

Αναλαμβάνει τον συντονισμό των ξεναγήσεων για κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να επισκεφθεί τα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης  (όπως σχολεία, συλλόγους κ.λπ)  και  φροντίζει για την ενημέρωση του επισκέπτη με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.

 

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων επιμελείται το ενημερωτικό φυλλάδιο (prospectus), το εκθεσιακό υλικό, την έκδοση παραμυθιών που δίδονται κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης εορτής για τα παιδιά των εργαζομένων, την προμήθεια αναμνηστικών δώρων, μεταλλίων κ.λπ., τα οποία συντελούν στην προβολή και ανάδειξη του Ιδρύματος καθώς και στην εξεύρεση χορηγιών για τις διάφορες εκδηλώσεις.

 

Διατηρεί το επίσημο βιβλίο επίτιμων διδακτόρων και επίτιμων Καθηγητών και ενημερώνει την ιστοσελίδα του Π.Κ. με τα στοιχεία των επίτιμων διδακτόρων, επίτιμων καθηγητών, ομότιμων καθηγητών και Πρυτάνεων. 

 

Διατηρεί φωτογραφικό αρχείο, ενημερώνει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για διάφορες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου (Συνέδρια, Σεμινάρια, Συμπόσια, Διαλέξεις, Αθλητικά δρώμενα κ.α.), και φροντίζει για την αποστολή ευχαριστήριων και συλλυπητήριων επιστολών, ψηφισμάτων, ευχετήριων καρτών Χριστουγέννων, Πάσχα, ονομαστικών εορτών, καθώς και για προσκλήσεις που αφορούν κοινωνικές εκδηλώσεις των Πρυτανικών Αρχών.

 

Ενημερώνει τους Κοσμήτορες, Πρόεδρους και Γραμματείες Τμημάτων για διάφορα θέματα όπως π.χ. τη χορήγηση αναμνηστικών διπλωμάτων, και τους χορηγεί υλικό για τις διάφορες δραστηριότητες τους. Καταθέτει εισηγήσεις και προτάσεις που αφορούν το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων για θέματα όπως τον προϋπολογισμό, τον εσωτερικό κανονισμό, τη διαύγεια, τη δημιουργία site του Τμήματος κ.λπ.

 

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνο, κατόπιν αποφάσεως της 11ης Διημερίδας των Τμημάτων Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, για την καταγραφή, ενημέρωση και τοποθέτηση των νέων στοιχείων των Τμημάτων Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Ελλάδος και της Κύπρου, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

 

Προσωπικό


----------------------------------------------

 

Μαρία Παπαδάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και

Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων (Ρέθυμνο)

(Μόνιμος Υπάλληλος  /Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310-77965

Φαξ: 28310-77964

e-mail: publicrel@admin.uoc