Τμήμα Μελετών

Αρμοδιότητες


Σύνταξη ή ανάθεση εκπόνησης τεχνικών μελετών για κατασκευές. Σύνταξη αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Ανάθεση εκπόνησης μελετών σε τρίτους. Έλεγχος μελετών που εκπονούνται από τρίτους και μέριμνα για την έγκρισή τους και για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή εγκριτικών αποφάσεων από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του ιδρύματος. Διατήρηση αρχείου μελετών.

 

 


Προσωπικό Ρεθύμνου


Μυγιάκης Αριστοτέλης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών

(Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – ΙΔΑΧ)

Τηλέφωνο: 2831077721

Φαξ: 2831077722

e-mail: mygiakis@tec.uoc.gr

 

Σκεπετζή Χρυσούλα

 (ΔΕ Τεχνικών)

Τηλέφωνο: 2831077719

Φαξ: 2831077988

e-mail: skepetzi@admin.uoc.gr

 

 


Προσωπικό Ηρακλείου

 

Κακουδάκης Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος

(Μόνιμος υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Μηχανικών)

Τηλέφωνο: 2810 393115

Φαξ:

e-mail: kakoudakis@tec.uoc.gr 

 

Κυριακάκης Χαράλαμπος

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Μηχανικών)

Τηλ: 2810 393127

Φαξ:

e-mail: kyriakakis@tec.uoc.gr