Συντήρησης Αξιοποίησης Περιβάλλοντος Χώρου

Αρμοδιότητες


Επισκευή και ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και των έργων υποδομής. Προμήθεια υλικών εξαιτίας απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών για επισκευή και συντήρηση και λειτουργία αποθήκης αναλώσιμου και μη, ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού υλικού. Κατάρτιση προγραμμάτων για δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση πράσινου στους χώρους του Ιδρύματος, προμήθεια απαραίτητων υλικών, επίβλεψη κηπουρών και βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας των υπαίθριων χώρων του Ιδρύματος.

 

 


Προσωπικό Ρεθύμνου

 

Δουλγεράκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ /Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα  Μηχανικών)

Τηλέφωνο: 28310 77747

Φαξ: 28310 77746

e-mail: doulger@tec.uoc.gr

 

Μοσχανδρέας Φώτιος 

(Υπάλληλος  ΙΔΑΧ/Κατηγορία  ΔΕ, Ειδικότητα Τεχνιτών - Ηλεκτρολόγων)

Τηλέφωνο:

Φαξ: 28310 77722

e-mail: fotism@admin.uoc.gr

 

Παυλιδάκης Ηλίας

(Υπάλληλος  ΙΔΑΧ/ Κατηγορία  ΔΕ, Ειδικότητα Συντηρητής Κτιρίων )

Τηλέφωνο:

Φαξ: 28310 77722

e-mail: fotism@admin.uoc.gr

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ

(Υπάλληλος  ΙΔΑΧ/ Κατηγορία  ΔΕ, Ειδικότητα Τεχνιτών - Ηλεκτρολόγων )

Τηλέφωνο: 28310 77710  

Φαξ: 28310 77722

e-mail:  

 

 

 


Προσωπικό Ηρακλείου

 

Καρουζάκης Δημήτριος, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος

(Μόνιμος υπάλληλος - Κλάδος ΤΕ Μηχανικών)

Τηλέφωνο: 2810 393102

Φαξ:

e-mail:: dimcarz@tec.uoc.gr

 

Καραθανάσης Άγγελος

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Τεχνικών)

Τηλ: 2810 393100

Φαξ: 

e-mail:

 

Καρκαβάτσος Γεώργιος

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Τεχνικών)

Τηλ: 2810 394007

Φαξ: 

e-mail: karkavag@uoc.gr

 

Κρασσάς Χαράλαμπος

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Τεχνικών)

Τηλ: 2810 393101

Φαξ: 

e-mail:

 

Μάρκογλου Αντώνιος

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Κηπουρικής-Ανθοκομίας)

Τηλ: 2810 394008

Φαξ: 

e-mail:

 

Σάλιακας Ευάγγελος

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Τεχνικών)

Τηλ: 2810 394006

Φαξ: 

e-mail:

 

Τριβιζαδάκης Γεώργιος

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Τεχνικών)

Τηλ: 2810 394779

Φαξ: 

e-mail:

 

Φραγκιαδούλης Μιχαήλ

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Τεχνικών)

Τηλ: 2810 394659

Φαξ: 

e-mail: technsup@med.uoc.gr

 

Χαλκιόπουλος Βίκτωρ-Μηνάς

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Μηχανολόγων)

Τηλ: 2810 394007

Φαξ: 

e-mail: chalkiov@uoc.gr

 

 


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Αίτηση ή  υπηρεσιακό σημείωμα.