Τμήμα Σπουδών

Το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί το σύνδεσμο των ακαδημαϊκών Τμημάτων (Ρέθυμνο – Ηράκλειο) και του Ιδρύματος με το Υπουργείο Παιδείας, ειδικά για θέματα στα οποία το Υπουργείο ασκεί και τον έλεγχο νομιμότητας. Έργο του μεταξύ άλλων, είναι η παρακολούθηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για θέματα προπτυχιακών σπουδών και η ενημέρωση των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.  

 

Ειδικότερα, παρέχει διοικητική υποστήριξη αυτών των τελευταίων για την οργάνωση και λειτουργία προπτυχιακών σπουδών και ευρύτερα διοικητικών θεμάτων που τις αφορούν, παρακολούθηση της τροποποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, μητρώο εργαστηρίων, συντονισμός της δράσης για την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), συντονισμός όλων των διαδικασιών που αφορούν θέματα της φοιτητικής ιδιότητας (εγγραφές, ειδικές κατηγορίες εισακτέων,  κατατακτήριες εξετάσεις, μεταγραφές-μεταφορά θέσης, κτλ.), συντονισμός δράσης για ορισμό μελών σε Επιτροπές (ΣΑΠΕ, ΚΕΕΜ, ΚΕΕ, ΚΕΕΜΕ κτλ).

 

Παράλληλα, το Τμήμα Σπουδών είναι υπεύθυνο για τη Φοιτητική Μέριμνα των Σχολών Ρεθύμνου. Διατυπώνει και υλοποιεί τους όρους και τους κανόνες παροχής σίτισης, στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης και ευρύτερα κοινωνικών παροχών για τους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών του Ιδρύματος. Διοικητική και οργανωτική υποστήριξη της υγειονομικής περίθαλψης των φοιτητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και συνεργασία με το Ιατρείο της Πανεπιστημιούπολης. Συγκεντρώνει, αξιολογεί (σύστημα μοριοδότησης) και υλοποιεί αιτήματα φοιτητών των Σχολών Ρεθύμνου, για κοινωνικές παροχές (σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια του Ιδρύματος, στέγαση στις φοιτητικές εστίες) ή διεκπεραίωση σχετικών παροχών (στεγαστικό επίδομα). Παρέχει διοικητική και οργανωτική υποστήριξη της λειτουργίας των αντίστοιχων κτηριακών υποδομών και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτές.

 

Ενημέρωση κοινού για θέματα προπτυχιακών σπουδών και μέριμνα για την έκδοση ενιαίου οδηγού προπτυχιακών σπουδών, λεπτομερή και συνοπτικού, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

 

Μαρία Γιαννούλη, Προϊσταμένη (Μόνιμη Υπάλληλος/Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλ.  28310 77947

Fax: 28310 77738

e-mail: maria@admin.uoc.gr 

 

Στυλιανός Σαλβαράκης, Υπάλληλος ( Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΔΕ/Ειδικότητα  Διοικητικής Οικονομικής Στήριξης-Διοικητικός Υπάλληλος)

Τηλέφωνο: 28310-  77729,

Φαξ: 28310-77738

e-mail:  salvarakis@admin.uoc.gr


Σκουλούδη Ελισάβετ-Χρυσή, Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΔΕ/Ειδικότητα  Διοικητικής Οικονομικής Στήριξης-Οικονομικός Υπάλληλος)

Τηλέφωνο: 28310-  77946,

Φαξ: 28310-77738

e-mail:  skouloudi@admin.uoc.gr

 

 

e-mail επικοινωνίας : f.merimna-reth@admin.uoc.gr