Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ρεθύμνου

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ρεθύμνου βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου και προσφέρει στους φοιτητές, στους εργαζόμενους και στο διδακτικό προσωπικό τη δωρεάν δυνατότητα άθλησης, σε ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον. Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα οργάνων καρδιο-αναπνευστικής και μυϊκής ενδυνάμωσης και λειτουργεί καθημερινά από τις 14:30 μέχρι τις 20:00.

Για τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες του Γυμναστηρίου χρειάζεται απλώς μια ιατρική βεβαίωση και μια φωτογραφία.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε να δείτε στο http://www.gymreth.blogspot.com/