ΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΑνακοινώσεις Συμβουλίου
10/02/2016 Kοινή ανακοίνωση της Αναπλ. Προέδρου του Συμβουλίου και του Πρύτανη που αφορά στη σύνταξη του προϋπολογισμού του ΠΚ του έτους 2016
ΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΔιιοκητικά και Οικονομικά θέματα
05/05/2017 Τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 14.015/01.08.2014 [ΑΔΑ:Β512469Β7Γ‐ΝΗ4] πράξης συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως ισχύει, μετά την εκλογή νέου Αντιπροέδρου, στην Επιτροπή και τη δημοσίευση του Ν. 4452/2017 (Α΄ 17)
05/05/2017 Τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 11.164/02.09.2016 πράξης Συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, μετά παραίτησης Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Γ. Τσιρώνη και ορισμού νέου Αναπληρωτή Πρύτανη
04/05/2017 Τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 11.127/02.09.2016 πράξης [ΑΔΑ: 6ΔΠΜ469Β7Γ‐Λ9Ζ] συγκρότησης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016‐2017»
04/05/2017 Συμπλήρωση της υπ΄αριθμόν 11.119/01.09.2016 πράξης συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016‐2017, όπως ισχύει, με τη συμμετοχή του εκπροσώπου του Διοικητικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, στη Σύγκλητο του Ιδρύματος
03/04/2017 Τροποποίηση της πράξης συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος, με το νέο Πρόεδρο και τα νεο-εκλεγέντα στις 15 και 16 Μαρτίου 2017
07/03/2017 Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΠΚ από 01-01-2017 έως 28-02-2017
09/01/2017 Ανακοίνωση Πρυτανείας για την λειτουργία του Ιδρύματος λόγω των καιρικών συνθηκών
04/11/2015 Απολογισμός Πρυτανείας Ευριπίδη Στεφάνου
ΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΠροπτυχιακοί Φοιτητές
14/07/2017 Αναλυτικό πρόγραμμα ορκωμοσιών και τελετών απονομής πτυχίων Ιούλιος 2017
ΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΜεταπτυχιακοί Φοιτητές
10/05/2017 Προκήρυξη: ΠΜΣ 'Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας' 2017-2018
11/04/2017 Προκήρυξη: ΠΜΣ 'Βιοπληροφορική' 2017-2018
11/04/2017 Προκήρυξη: ΠΜΣ 'Εμβολιασμοί & Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά & Εφήβους' 2017-2018
ΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΔια Βίου Μάθηση
28/05/2015 Διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις του 21ου αιώνα
ΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΔιεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
06/04/2017 Ευχές από τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης
05/05/2015 18η Διημερίδα Τμημάτων - Γραφείων Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
ΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΔελτία Τύπου - Ψηφίσματα
23/09/2016 Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε άνοδο και πρώτο στην Ελλάδα
ΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΒραβεία - Διακρίσεις
24/03/2017 Ανακοίνωση Πρυτανικών Αρχών του ΠΚ σχετικά με την εκλογή του καθηγητή Αχιλλέα Γραβάνη στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
ΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΠολιτισμός - Αθλητισμός
16/12/2016 Προκήρυξη διαγωνισμού φωτογραφίας για τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης - Παράταση Υποβολής Υποψηφιοτήτων
ΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΓενικές Ανακοινώσεις
11/01/2017 Αποκατάσταση της λειτουργίας του Ιδρύματος
23/09/2016 Αναβάθμιση Ιατρικών Υπηρεσιών στο ΠΚ
14/09/2016 Υπηρεσίες Ιατρού εργασίας στους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Κρήτης
24/06/2016 Ανακοίνωση Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης προς όλους τους Ερευνητές
14/01/2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων ΤΜΕΜ 2015