ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» - Προκήρυξη διαγωνισμού υποτροφιών

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών ερευνητικού προσανατολισμού, με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, για την κάλυψη είκοσι επτά (27) θέσεων στα Ινστιτούτα του κέντρου.

 

Πλήρες κείμενο...