17/08/2016, Η ΑΥΓΗ, "Σαράντα φοιτητές στη θερινή ακαδημία του Yπ. Παιδείας για νέους πρόσφυγες"

Παρακαλώ δείτε συνημμένη δημοσίευση