09/08/2016, Ο ΛΟΓΟΣ, "A. Μπαλτάς: Πολιτισμός και επενδύσεις μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά"

Παρακαλώ δείτε συνημμένη δημοσίευση