09/08/2016, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, "2 νέα προγράμματα πρακτικής άσκησης για 13.000 ανέργους έως 29 ετών"

Παρακαλώ δείτε συνημμένη δημοσίευση