26/08/2016, ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, "Διεθνές συνέδριο για την επιχειρηματικότητα στα Χανιά"

Παρακαλώ δείτε συνημμένη δημοσίευση