18/08/2014,Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ,"Το τελευταίο αντίο στον ακαδημαϊκό και ιστορικό Μιχαήλ Σακελλαρίου"

Παρακαλώ δείτε συνημμένη δημοσίευση