5/08/2014,ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ,"Σκούπα με... αισθητήρες ζητούν οι πρυτάνεις"

Παρακαλώ δείτε συνημμένη δημοσίευση