2/08/2014,ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ,"ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ πολιτικών και πανεπιστημιακών προκάλεσε η ξαφνική αναγγελία «λειτουργίας» της σχολής"