Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων» (ΕΔΕΑΚ)

Προκήρυξη Εισαγωγής έως 20 Πτυχιούχων ανά κύκλο για τους κύκλους παρουσίασης Α’ και Β’ του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης: «Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων - ΕΔΕΑΚ»

 

‒ Ο Α’ κύκλος παρουσίασης, πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, στο Ρέθυμνο, Κρήτη.  

 

‒ Ο Β’ κύκλος παρουσίασης, πραγματοποιείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα-Αθήνα.

 

 

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ