Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών διαφόρων επιτροπών με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και παραλαβής υλικών-εργασιών)

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε

 

ότι στις 09/12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στο γραφείο του Τμήματος Β΄ Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ακόλουθων τριμελών επιτροπών.