Διενέργεια κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή διαγωνισμών.

Ανακοινώνεται ότι στις 12/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00πμ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τις παρακάτω αναφερόμενες προμήθειες που υλοποιούνται από την Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Συνοδευτικά Αρχεία :