Διενέργεια κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την διενέργεια & αξιολόγηση διαγωνισμών

Ανακοινώνεται ότι στις 13/11/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τις παρακάτω αναφερόμενες προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που υλοποιούνται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης