Διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την διενέργεια διαγωνισμού και παραλαβή μισθίου

Ανακοινώνεται ότι στις 14/03/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τις παρακάτω αναφερόμενες προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που υλοποιούνται από τις Δ/νσεις των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.