Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για τη διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τακτικού διαγωνισμού

Ανακοινώνεται ότι στις 20/11/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30μ.μ. θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου: "Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του τακτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "Διαμόρφωση τρίτου επιπέδου προκατασκευασμένων κτιρίων Κνωσού σε φοιτητική κατοικία"".


Συνοδευτικά Αρχεία :