Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Εργασίες υγρομόνωσης-στεγάνωσης και χρωματισμών τμημάτων κτιρίου Πρυτανείας Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου"

Ανακοινώνεται ότι στις 22/04/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εργασίες υγρομόνωσης-στεγάνωσης και χρωματισμών τμημάτων κτιρίου Πρυτανείας Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου».

 

Συνοδευτικά Αρχεία :