Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής με σκοπό την πιστοποίηση εργασιών και εν γένει προμηθειών στο κτήριο της Φοιτητικής Κατοικίας στην πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

Ανακοινώνεται ότι στις 06/11/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στο γραφείο του Τμήματος Σπουδών της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Έρευνας Β΄ Προσωπικού στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της ακόλουθης τριμελούς επιτροπής: «Επιτροπή Ποιοτικής & Ποσοτικής Παραλαβής» με σκοπό την παραλαβή υλικών καθώς και πιστοποίηση καλής εκτέλεσης υπηρεσιών στο κτήριο της Φοιτητικής Κατοικίας στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

 

Συνοδευτικά Αρχεία :