Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την διενέργεια & αξιολόγηση διαγωνισμών

Ανακοινώνεται ότι στις 06/06/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τις παρακάτω αναφερόμενες προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που υλοποιούνται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης:

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :