Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Ανακοινώνεται ότι αττò 25Ι4Ι2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00μ.μ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου:


Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του τακτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου: «Διαμόρφωση Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών στο κτήριο Χημείας».