Διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή διαγωνισμών και παραλαβή υλικών & εργασιών

Ανακοινώνεται ότι στις 17/6/2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:30πμ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τις  παρακάτω αναφερόμενες προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που υλοποιούνται από τη Δ/νση και Υποδ/νση  Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης.