Μάθημα Γιώργου Φακορέλλη (Επίκ. καθηγητής, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Τ.Ε.Ι. Αθήνας): «Μέθοδοι απόλυτης χρονολόγησης στην Αρχαιολογία και στη μελέτη του παλαιοπεριβάλλοντος», 18/12/15, 14:30, αμφιθ. Β

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: Ιστορία & Αρχαιολογία (κατεύθυνση: Προϊστορική Αρχαιολογία) και της παράδοσης ΠΑΡ 178 ("Καλειδοσκόπιο της Μινωικής Αρχαιολογίας Ι") του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης,

 

ο Γιώργος Φακορέλλης, Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, θα προσφέρει ένα μάθημα με θέμα:

 

«Μέθοδοι απόλυτης χρονολόγησης στην Αρχαιολογία και στη μελέτη του παλαιοπεριβάλλοντος».

Tο μάθημα θα είναι ανοικτό στους/ις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές και φοιτήτριες.

 

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015, 14.30, Αμφιθέατρο Β (Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής).