Συνέδριο προς τιμή του κ.Μανώλη Κατσοπρικάκη με τίτλο: 'Complex and Harmonic Analysis', 17-20 Σεπτεμβρίου.

Συνέδριο προς τιμή του κ.Μανώλη Κατσοπρικάκη με τίτλο: "Complex and Harmonic Analysis",
 17-20 Σεπτεμβρίου.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα ΡΑ202 (αίθουσα τηλεδιάσκεψης στην Κνωσό)

Συνέδριο προς τιμή της κας Σουζάνας Παπαδοπούλου με τίτλο: 'Workshop on Convex Geometric Analysis', 10-13 Σεπτεμβρίου


Συνέδριο προς τιμή της κας Σουζάνας Παπαδοπούλου με τίτλο: "Workshop on Convex Geometric Analysis",
10-13 Σεπτεμβρίου.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα ΡΑ202 (αίθουσα τηλεδιάσκεψης στην Κνωσό)