Προκήρυξη Εκλογών 15/3/2016 για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Δ.Σ του Κ.Ε.Μ.Ε/ Φιλοσοφική Σχολή

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών 

 

για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Φιλοσοφικής Σχολής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Ερευνών Μελετών [Κ.Ε.Μ.Ε.] για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πενταετή θητεία

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Tην προκήρυξη εκλογών προκειμένου να αναδειχθεί ο τακτικός και ο αναπληρωματικός εκπρόσωπος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Ερευνών Μελετών [Κ.Ε.Μ.Ε.] για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης του Ιδρύματος», για πενταετή θητεία.- Την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, στις 15 του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας τη δεκάτη (10η) πρωινή και ώρα λήξης τη δεκάτη έκτη (16η) απογευματινή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη ημέρα Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016, τις ίδιες ώρες, και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική επιτροπή.

 

- Τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με ηλεκτρονική ψήφο.

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ