Τροποποίηση της πράξης συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος, με το νέο Πρόεδρο και τα νεο-εκλεγέντα στις 15 και 16 Μαρτίου 2017

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την τροποποιητική Πράξη συγκρότησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ του Πανεπιστημίου Κρήτης 2017