14/02/2014, ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, " ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΝΕΚΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ "

Παρακαλώ δείτε τη συνημμένη δημοσίευση ..