18/02/2014, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, "ΠΟΣΔΕΠ: Να αλλάξει ο νόμος για την εκλογή των πρυτάνεων"

Παρακαλώ δείτε τη συνημμένη δημοσίευση..